1 Bitcoin = 9.717 kr

Konfigurera

Här kan du bl.a. välja vilka av 673 källor du vill och inte vill se nyheter från.

Det bör poängteras att många fler källor övervägts och kontinuerligt övervägs men inte tas med eftersom de är för skräpiga. Ibland tas även vissa bort då de med tiden visar sig hålla alltför låg standard. Vissa källor tas bara delvis med då de har mycket skräp men ändå några guldkorn som är värda att länkas till. Alla har irriterande brister, men tillsammans är de förstås oändligt mycket bättre än alla sinnessjuka, antivita hatpropagandablaskor.

Tyvärr händer det allt för ofta att bloggar försvinner från nätet, antingen för att personen bakom tröttnat, eller för att de censureras av den tjänst som agerade "värd". Dessa tas (om jag lägger märke till det) omgående bort härifrån då det inte finns någon mening med att låta dem ligga kvar och skräpa med döda länkar. Däremot får de källor som finns kvar men som inte uppdaterats på länge finnas kvar. Undantaget är sajter som är stendöda och uppenbarligen aldrig mer kommer att uppdateras, eller som är väldigt inaktiva vid tidpunkten då de övervägs för inkluderande.

Källa ▼AnmärkningarAktivitet (7 dag)Senaste
-DÖD119 dag
-LÅG4 dag
-DÖD13 dag
-DÖD-
-DÖD24 dag
-DÖD74 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD81 dag
-MED7 tim
-DÖD172 dag
-MED10 tim
-DÖD184 dag
-DÖD344 dag
-DÖD76 dag
-DÖD263 dag
-MED1 dag
-DÖD25 dag
-LÅG3 dag
-DÖD83 dag
-LÅG5 dag
-LÅG9 tim
-DÖD53 dag
-HÖG42 min
-DÖD189 dag
-LÅG4 dag
-DÖD94 dag
-DÖD44 dag
-MED17 tim
-DÖD121 dag
-MED7 tim
-DÖD245 dag
-DÖD68 dag
-MED6 dag
-DÖD9 dag
-LÅG3 tim
-DÖD-
-DÖD101 dag
-DÖD95 dag
-DÖD-
-DÖD52 dag
-LÅG1 dag
-MED7 tim
-MED17 tim
-LÅG5 dag
-DÖD387 dag
-MED2 dag
-MED18 tim
-DÖD105 dag
-LÅG28 min
-HÖG50 min
-DÖD278 dag
-LÅG1 dag
-DÖD22 dag
-DÖD17 dag
-DÖD325 dag
-DÖD-
-MED6 tim
-DÖD15 dag
-MED2 dag
(Robstens blogg har lagts ned, varför texten som stod här förut är ogiltig.)DÖD14 dag
-HÖG1 dag
-DÖD-
-DÖD135 dag
-DÖD13 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD256 dag
-MED1 dag
-LÅG13 min
-DÖD27 dag
-LÅG2 dag
-DÖD43 dag
-LÅG4 dag
-HÖG17 tim
-DÖD149 dag
-LÅG6 dag
-DÖD287 dag
Detta är alltså INTE forumet, utan deras nyhetstjänst.DÖD135 dag
-DÖD15 dag
-LÅG2 dag
-LÅG3 dag
-DÖD335 dag
-DÖD13 dag
-DÖD16 dag
-DÖD16 dag
-DÖD158 dag
-DÖD72 dag
-DÖD363 dag
-MED11 tim
-HÖG15 tim
-LÅG5 dag
Av någon anledning tycks Fria Tiders huvudflöde inkludera allt utom något de kallar "Utrikesblogg". Därför har den en egen "källa" här.DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD230 dag
-LÅG6 dag
-DÖD75 dag
-DÖD197 dag
-DÖD60 dag
-DÖD98 dag
-DÖD26 dag
-DÖD235 dag
-DÖD91 dag
-LÅG1 dag
-DÖD31 dag
SKRIKER ut vissa rubriker, varför dessa (per automatik) skrivs om för att sticka mindre i ögonen.MED21 tim
-DÖD205 dag
-DÖD-
-LÅG6 dag
-HÖG1 dag
-DÖD-
-LÅG5 dag
-LÅG19 tim
-MED1 dag
-HÖG4 tim
-DÖD-
-HÖG2 dag
En del av Motgift.DÖD-
-LÅG1 dag
-MED3 dag
-HÖG17 tim
-MED4 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-MED3 tim
-LÅG6 tim
-DÖD63 dag
-DÖD-
Egentligen "Invandring & mörkläggning".LÅG2 dag
-HÖG4 min
-DÖD-
-HÖG23 tim
-DÖD-
-DÖD98 dag
-DÖD115 dag
-DÖD206 dag
-LÅG2 dag
-MED4 tim
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD74 dag
-DÖD180 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD7 dag
-DÖD33 dag
-DÖD244 dag
-DÖD13 dag
-DÖD-
-DÖD10 dag
-DÖD170 dag
-LÅG3 dag
-DÖD-
-DÖD236 dag
-DÖD-
-DÖD226 dag
-DÖD-
-MED10 tim
-DÖD242 dag
-DÖD100 dag
-HÖG2 tim
-MED21 tim
-LÅG4 dag
-DÖD34 dag
-LÅG6 dag
Hans rubriker börjar alltid med ett nummer. Då detta ser fult ut tas den delen bort här.MED21 tim
-MED16 tim
-LÅG5 dag
-DÖD366 dag
-DÖD82 dag
-DÖD-
-DÖD250 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
-HÖG8 tim
-DÖD-
-DÖD145 dag
-DÖD-
-DÖD245 dag
-DÖD53 dag
-DÖD-
-DÖD383 dag
-DÖD110 dag
-DÖD-
-MED1 dag
-MED19 tim
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD279 dag
-DÖD112 dag
-LÅG2 dag
-DÖD202 dag
-DÖD21 dag
-HÖG4 tim
-LÅG5 dag
-LÅG6 dag
-MED2 dag
-LÅG6 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG18 tim
-HÖG18 tim
-DÖD17 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
"Nazist"-svammelartiklar från Folkmordsmedia, fast bara från de allra största tidningarna.MED1 dag
-DÖD112 dag
-MED1 dag
-DÖD218 dag
-DÖD21 dag
-MED1 dag
-HÖG2 tim
-DÖD8 dag
-DÖD306 dag
-LÅG5 dag
-DÖD269 dag
-DÖD11 dag
-DÖD356 dag
-DÖD163 dag
-DÖD22 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD144 dag
-HÖG9 tim
-HÖG2 tim
-DÖD-
-DÖD293 dag
-DÖD335 dag
-HÖG3 tim
-DÖD15 dag
-DÖD-
-LÅG7 dag
-DÖD-
-DÖD-
-MED9 tim
-LÅG24 tim
-LÅG24 tim
-LÅG1 dag
-DÖD337 dag
-DÖD40 dag
-DÖD-
-DÖD96 dag
-DÖD220 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD33 dag
-HÖG55 min
-LÅG4 dag
-HÖG17 tim
-MED14 tim
-DÖD344 dag
-DÖD11 dag
-DÖD-
-DÖD85 dag
-DÖD-
-DÖD20 dag
-LÅG2 dag
-DÖD28 dag
Länkar från utlandet som tycks handla om Sverige eller svenskar på något sätt, på engelska.HÖG17 min
-HÖG19 tim
-HÖG3 tim
-DÖD135 dag
Vissa viktiga/"större" nyheter ang. Riktiga Nyheter-tjänsten i sig.MED3 tim
-DÖD148 dag
-LÅG5 dag
-MED2 dag
-MED1 dag
-LÅG3 dag
-LÅG2 dag
-DÖD11 dag
-DÖD8 dag
-DÖD254 dag
-MED3 dag
-DÖD107 dag
-DÖD9 dag
Namnet är egentligen "Riksförbundet mot politisk korrekthet", men förkortat här av praktiska orsaker.DÖD16 dag
-DÖD14 dag
-DÖD264 dag
-DÖD-
-DÖD62 dag
-DÖD45 dag
-DÖD8 dag
-DÖD-
-DÖD14 dag
-LÅG4 dag
-DÖD10 dag
-MED12 tim
-LÅG4 dag
-DÖD26 dag
-DÖD324 dag
-DÖD30 dag
-DÖD291 dag
-DÖD195 dag
-DÖD364 dag
-DÖD83 dag
-DÖD332 dag
-DÖD17 dag
-DÖD-
-DÖD13 dag
-DÖD14 dag
-LÅG3 dag
-DÖD-
-LÅG5 dag
-DÖD-
-DÖD433 dag
-LÅG1 dag
-DÖD60 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD8 dag
-DÖD-
-DÖD8 dag
-DÖD91 dag
-DÖD26 dag
-DÖD324 dag
-DÖD7 dag
-DÖD-
-DÖD339 dag
-DÖD280 dag
-DÖD113 dag
-DÖD433 dag
-DÖD12 dag
-DÖD7 dag
-DÖD25 dag
-DÖD263 dag
-DÖD195 dag
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD15 dag
-DÖD27 dag
-LÅG2 dag
-DÖD26 dag
-DÖD364 dag
-DÖD-
-DÖD489 dag
-LÅG6 dag
-DÖD7 dag
-DÖD252 dag
-DÖD44 dag
-DÖD339 dag
-DÖD328 dag
-DÖD263 dag
-DÖD27 dag
-DÖD89 dag
-LÅG4 dag
-DÖD37 dag
-DÖD8 dag
-DÖD339 dag
-DÖD-
-DÖD9 dag
-DÖD120 dag
-DÖD139 dag
-DÖD22 dag
-DÖD91 dag
-DÖD259 dag
-DÖD20 dag
-DÖD19 dag
-DÖD-
-DÖD263 dag
-DÖD-
-DÖD39 dag
-DÖD-
-DÖD10 dag
-DÖD96 dag
-LÅG7 tim
-DÖD-
-DÖD243 dag
-DÖD120 dag
-LÅG20 tim
-DÖD102 dag
-DÖD17 dag
-DÖD-
-DÖD20 dag
-LÅG20 tim
-LÅG6 dag
-DÖD163 dag
-DÖD11 dag
-LÅG1 dag
-LÅG4 dag
-DÖD11 dag
-DÖD11 dag
-DÖD23 dag
-DÖD-
-DÖD49 dag
-DÖD11 dag
-DÖD68 dag
-DÖD339 dag
-DÖD-
-DÖD31 dag
-DÖD111 dag
-DÖD82 dag
-DÖD8 dag
-DÖD363 dag
-DÖD67 dag
-DÖD14 dag
-DÖD26 dag
-DÖD195 dag
-DÖD27 dag
-DÖD265 dag
-DÖD144 dag
-DÖD65 dag
-DÖD89 dag
-DÖD-
-DÖD83 dag
-DÖD26 dag
-DÖD41 dag
-DÖD-
-DÖD27 dag
-DÖD10 dag
-DÖD215 dag
-DÖD27 dag
-DÖD7 dag
-DÖD-
-DÖD102 dag
-DÖD301 dag
-DÖD211 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-LÅG8 tim
-DÖD-
-DÖD284 dag
-LÅG6 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD26 dag
-DÖD489 dag
-LÅG2 dag
-DÖD31 dag
-DÖD92 dag
-DÖD141 dag
-MED5 dag
-DÖD289 dag
-DÖD433 dag
-DÖD233 dag
-DÖD99 dag
-DÖD195 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD18 dag
-DÖD134 dag
-DÖD132 dag
-DÖD7 dag
-DÖD12 dag
-DÖD-
-DÖD188 dag
-DÖD13 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD8 dag
-DÖD-
-DÖD277 dag
-DÖD52 dag
-DÖD10 dag
-DÖD-
-LÅG22 tim
-DÖD-
-DÖD195 dag
-DÖD265 dag
-LÅG4 tim
-DÖD-
-DÖD16 dag
-DÖD8 dag
-DÖD7 dag
-LÅG4 dag
-DÖD195 dag
-DÖD45 dag
-DÖD361 dag
-DÖD97 dag
-DÖD148 dag
-DÖD230 dag
-DÖD21 dag
-DÖD121 dag
-DÖD139 dag
-DÖD77 dag
-DÖD321 dag
-DÖD81 dag
-DÖD19 dag
-DÖD339 dag
-DÖD78 dag
-DÖD32 dag
-DÖD43 dag
-DÖD34 dag
-DÖD364 dag
-DÖD195 dag
-DÖD29 dag
-LÅG7 dag
-DÖD-
-DÖD36 dag
-DÖD364 dag
-DÖD16 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD30 dag
-DÖD105 dag
-DÖD-
-DÖD7 dag
-DÖD112 dag
-LÅG5 dag
-DÖD34 dag
-DÖD24 dag
-DÖD147 dag
-MED3 dag
-DÖD319 dag
-DÖD74 dag
-DÖD-
-DÖD315 dag
-DÖD61 dag
-DÖD126 dag
-DÖD8 dag
-DÖD263 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD111 dag
-DÖD63 dag
-DÖD134 dag
-LÅG1 tim
-DÖD56 dag
-DÖD-
-DÖD27 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD16 dag
-LÅG4 dag
-DÖD14 dag
-DÖD23 dag
-DÖD44 dag
-DÖD122 dag
-DÖD26 dag
-DÖD141 dag
-DÖD49 dag
-DÖD314 dag
-DÖD112 dag
-DÖD128 dag
-DÖD7 dag
-DÖD195 dag
-DÖD29 dag
-DÖD-
-DÖD-
-MED2 dag
-DÖD603 dag
-DÖD17 dag
-DÖD113 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-LÅG1 dag
-DÖD-
-DÖD142 dag
-LÅG22 tim
-DÖD10 dag
-DÖD31 dag
-DÖD69 dag
-LÅG1 dag
-DÖD82 dag
-DÖD-
-DÖD15 dag
-DÖD168 dag
-DÖD336 dag
-DÖD102 dag
-DÖD355 dag
-LÅG2 dag
-DÖD47 dag
-DÖD346 dag
-DÖD162 dag
-LÅG4 dag
-DÖD88 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG1 dag
-DÖD33 dag
-DÖD213 dag
-HÖG4 min
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD228 dag
-DÖD-
-DÖD9 dag
-MED19 min
-DÖD312 dag
-DÖD46 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD173 dag
-MED2 tim
-LÅG4 dag
-DÖD12 dag
-MED1 dag
-DÖD8 dag
-DÖD-
-DÖD107 dag
-LÅG4 dag
-LÅG6 dag
-DÖD16 dag
-DÖD9 dag
-DÖD171 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD42 dag
-LÅG23 tim
-DÖD-
-DÖD10 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG6 dag
-DÖD-
-DÖD108 dag
SKRIKER ut alla sina rubriker av någon anledning, varför de här konverteras per automatik så gott det går. Därmed kan det uppstå fel som t.ex. att "ABBA" visas som "abba". Försök har gjorts att få honom att skriva rubriker ordentligt, men utan gehör.HÖG18 tim
-DÖD8 dag
-DÖD-
-DÖD285 dag
-DÖD75 dag
-DÖD16 dag
-DÖD16 dag
-LÅG6 dag
-MED1 dag
-LÅG1 dag
-DÖD17 dag
-DÖD-
-LÅG3 dag
-MED2 dag
-DÖD-
-DÖD36 dag
-DÖD15 dag
-DÖD8 dag
-MED4 tim
-MED9 tim
-DÖD220 dag
-HÖG4 tim
-DÖD204 dag
-DÖD-
-DÖD169 dag
-LÅG2 dag
-DÖD63 dag
-LÅG1 dag
-DÖD81 dag
-MED8 tim
-DÖD151 dag
-MED2 dag
Endast dess svenskspråkiga nyheter ska tas med här.DÖD50 dag
-DÖD275 dag
-DÖD189 dag
-DÖD166 dag
-DÖD9 dag
-DÖD11 dag
-LÅG5 dag
-HÖG30 min
-HÖG4 tim
-MED3 tim
-DÖD-
-MED3 tim
-DÖD-
-LÅG21 tim
-MED37 min
-DÖD10 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD53 dag
-LÅG4 dag
-DÖD210 dag
-DÖD293 dag
-DÖD107 dag
-MED6 tim
-DÖD299 dag
-DÖD71 dag
-DÖD128 dag

Fin-fint, anonym, som för 27 dagar se'n slängde över 333 spänn med bank! Må lyckan stå dig bi.

Nästa händelse:

Premiär: "Alla vi barn från filmerna"

7 dagar kvar

… och därefter:
Sommartid / intensivblatteterror
32 dagar kvar

[visa alla]