1 Bitcoin = 11.318 kr

Konfigurera

Här kan du bl.a. välja vilka av 731 källor du vill och inte vill se nyheter från.

Det bör poängteras att många fler källor övervägts och kontinuerligt övervägs men inte tas med eftersom de är för skräpiga. Ibland tas även vissa bort då de med tiden visar sig hålla alltför låg standard. Vissa källor tas bara delvis med då de har mycket skräp men ändå några guldkorn som är värda att länkas till. Alla har irriterande brister, men tillsammans är de förstås oändligt mycket bättre än alla sinnessjuka, antivita hatpropagandablaskor.

Tyvärr händer det allt för ofta att bloggar försvinner från nätet, antingen för att personen bakom tröttnat, eller för att de censureras av den tjänst som agerade "värd". Dessa tas (om jag lägger märke till det) omgående bort härifrån då det inte finns någon mening med att låta dem ligga kvar och skräpa med döda länkar. Däremot får de källor som finns kvar men som inte uppdaterats på länge finnas kvar. Undantaget är sajter som är stendöda och uppenbarligen aldrig mer kommer att uppdateras, eller som är väldigt inaktiva vid tidpunkten då de övervägs för inkluderande.

Källa ▼AnmärkningarAktivitet (7 dag)Senaste
-HÖG4 tim
-DÖD183 dag
-LÅG5 dag
-LÅG6 dag
-DÖD-
-DÖD32 dag
-DÖD30 dag
-DÖD50 dag
-DÖD80 dag
-DÖD-
-DÖD42 dag
-DÖD-
-LÅG1 dag
-DÖD17 dag
-DÖD12 dag
-DÖD236 dag
-HÖG17 tim
-DÖD248 dag
-DÖD-
-DÖD140 dag
-DÖD327 dag
-MED3 tim
-LÅG18 tim
-DÖD-
-MED2 dag
-DÖD147 dag
-MED14 tim
-DÖD65 dag
-DÖD117 dag
-HÖG3 tim
-DÖD24 dag
-DÖD21 dag
-DÖD158 dag
-DÖD-
-DÖD108 dag
-MED2 dag
-DÖD185 dag
-MED2 dag
-DÖD309 dag
-DÖD17 dag
-DÖD21 dag
-LÅG3 dag
-LÅG12 tim
-DÖD-
-DÖD165 dag
-DÖD159 dag
-DÖD-
-DÖD116 dag
-DÖD-
-LÅG17 tim
-DÖD19 dag
-MED10 tim
-DÖD65 dag
-MED18 tim
-DÖD-
-DÖD56 dag
-MED1 tim
-DÖD169 dag
-LÅG3 dag
-HÖG7 tim
-DÖD342 dag
-DÖD66 dag
-DÖD15 dag
-DÖD81 dag
-DÖD-
-MED20 tim
-DÖD47 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
(Robstens blogg har lagts ned, varför texten som stod här förut är ogiltig.)DÖD17 dag
-HÖG4 tim
-DÖD-
-DÖD199 dag
-LÅG3 dag
-DÖD8 dag
-DÖD-
-DÖD320 dag
-DÖD21 dag
-DÖD81 dag
-DÖD59 dag
-DÖD13 dag
-DÖD107 dag
-DÖD12 dag
-HÖG6 tim
-DÖD213 dag
-DÖD20 dag
-LÅG7 tim
-DÖD351 dag
Detta är alltså INTE forumet, utan deras nyhetstjänst.DÖD199 dag
-LÅG4 dag
-HÖG11 tim
-DÖD13 dag
-LÅG3 dag
-DÖD-
-LÅG15 tim
-DÖD28 dag
-DÖD80 dag
-DÖD80 dag
-DÖD222 dag
-DÖD43 dag
-DÖD35 dag
-DÖD-
-MED2 dag
-HÖG4 tim
-DÖD41 dag
Av någon anledning tycks Fria Tiders huvudflöde inkludera allt utom något de kallar "Utrikesblogg". Därför har den en egen "källa" här.DÖD-
-DÖD18 dag
-DÖD295 dag
-LÅG7 dag
-DÖD139 dag
-MED15 tim
-DÖD262 dag
-DÖD26 dag
-DÖD162 dag
-DÖD14 dag
-DÖD208 dag
-DÖD91 dag
-DÖD300 dag
-DÖD155 dag
-DÖD11 dag
-LÅG18 tim
-DÖD96 dag
SKRIKER ut vissa rubriker, varför dessa (per automatik) skrivs om för att sticka mindre i ögonen.LÅG13 tim
-DÖD269 dag
-DÖD-
-DÖD17 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD11 dag
-DÖD13 dag
-DÖD36 dag
-DÖD19 dag
-LÅG6 dag
-MED5 tim
-DÖD-
-DÖD25 dag
-LÅG4 dag
-DÖD14 dag
-DÖD17 dag
-HÖG1 tim
-LÅG3 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD-
-MED13 tim
-DÖD11 dag
-DÖD128 dag
-DÖD-
Egentligen "Invandring & mörkläggning".LÅG2 dag
-HÖG13 tim
-DÖD-
-DÖD83 dag
-HÖG1 tim
-DÖD-
-DÖD163 dag
-DÖD179 dag
-DÖD64 dag
-LÅG3 dag
-MED2 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD50 dag
-DÖD-
-DÖD244 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD14 dag
-LÅG3 dag
-DÖD37 dag
-DÖD42 dag
-DÖD-
-DÖD12 dag
-DÖD234 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-DÖD301 dag
-DÖD-
-DÖD291 dag
-DÖD52 dag
-DÖD-
-MED20 tim
-DÖD306 dag
-DÖD164 dag
-DÖD17 dag
-MED14 tim
-DÖD15 dag
-DÖD57 dag
-DÖD71 dag
Hans rubriker börjar alltid med ett nummer. Då detta ser fult ut tas den delen bort här.MED3 tim
-MED18 tim
-LÅG5 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-DÖD147 dag
-DÖD314 dag
-DÖD195 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-MED1 dag
-DÖD-
-DÖD209 dag
-DÖD-
-DÖD309 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD448 dag
-LÅG5 dag
-LÅG1 dag
-DÖD33 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-HÖG8 tim
-MED2 tim
-DÖD-
-DÖD17 dag
-DÖD11 dag
-MED3 dag
-DÖD266 dag
-DÖD85 dag
-DÖD-
-HÖG15 tim
-LÅG2 dag
-LÅG19 tim
-MED1 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG1 dag
-HÖG1 tim
-DÖD229 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG4 dag
"Nazist"-svammelartiklar från Folkmordsmedia, fast bara från de allra största tidningarna.HÖG2 dag
-DÖD176 dag
-HÖG5 tim
-DÖD283 dag
-DÖD85 dag
-DÖD24 dag
-HÖG2 tim
-DÖD46 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD333 dag
-DÖD10 dag
-DÖD7 dag
-DÖD227 dag
-DÖD29 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD208 dag
-HÖG8 tim
-HÖG5 tim
-DÖD-
-DÖD16 dag
-DÖD-
-HÖG5 tim
-DÖD79 dag
-DÖD-
-DÖD9 dag
-DÖD-
-DÖD-
-MED17 tim
-DÖD17 dag
-DÖD-
-DÖD40 dag
-LÅG2 dag
-DÖD62 dag
-DÖD401 dag
-DÖD104 dag
-DÖD-
-DÖD160 dag
-DÖD19 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD11 dag
-DÖD97 dag
-LÅG3 dag
-DÖD150 dag
-HÖG4 tim
-LÅG3 dag
-MED3 tim
-DÖD28 dag
-DÖD24 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD149 dag
-DÖD-
-LÅG6 dag
-LÅG2 dag
-LÅG2 dag
Länkar från utlandet som tycks handla om Sverige eller svenskar på något sätt, på engelska.HÖG8 tim
-DÖD12 dag
-MED10 tim
-DÖD200 dag
Vissa viktiga/"större" nyheter ang. Riktiga Nyheter-tjänsten i sig.LÅG1 dag
-DÖD213 dag
-DÖD69 dag
-MED1 dag
-MED1 dag
-LÅG3 dag
-LÅG3 dag
-DÖD75 dag
-DÖD72 dag
-DÖD318 dag
-MED6 dag
-DÖD171 dag
-DÖD74 dag
Namnet är egentligen "Riksförbundet mot politisk korrekthet", men förkortat här av praktiska orsaker.DÖD81 dag
-DÖD53 dag
-DÖD329 dag
-DÖD-
-DÖD126 dag
-LÅG4 dag
-DÖD19 dag
-DÖD28 dag
-DÖD-
-DÖD42 dag
-LÅG2 dag
-DÖD10 dag
-LÅG6 dag
-DÖD48 dag
-DÖD45 dag
-DÖD33 dag
-DÖD355 dag
-DÖD259 dag
-DÖD403 dag
-DÖD147 dag
-DÖD318 dag
-DÖD81 dag
-DÖD-
-DÖD19 dag
-DÖD59 dag
-DÖD67 dag
-DÖD-
-DÖD69 dag
-DÖD-
-DÖD497 dag
-MED5 tim
-DÖD28 dag
-DÖD68 dag
-DÖD-
-DÖD72 dag
-DÖD-
-DÖD72 dag
-DÖD155 dag
-LÅG6 dag
-DÖD-
-DÖD37 dag
-DÖD-
-DÖD403 dag
-DÖD344 dag
-DÖD178 dag
-DÖD497 dag
-DÖD76 dag
-LÅG12 tim
-DÖD23 dag
-DÖD327 dag
-DÖD259 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD9 dag
-DÖD91 dag
-DÖD49 dag
-LÅG5 dag
-DÖD403 dag
-DÖD-
-DÖD554 dag
-LÅG4 dag
-LÅG10 tim
-DÖD316 dag
-DÖD108 dag
-DÖD403 dag
-DÖD327 dag
-DÖD327 dag
-DÖD91 dag
-DÖD49 dag
-DÖD24 dag
-DÖD101 dag
-LÅG5 dag
-DÖD403 dag
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD184 dag
-DÖD204 dag
-DÖD86 dag
-DÖD156 dag
-DÖD324 dag
-DÖD84 dag
-LÅG7 dag
-DÖD8 dag
-DÖD327 dag
-DÖD36 dag
-DÖD28 dag
-DÖD-
-DÖD75 dag
-DÖD41 dag
-DÖD65 dag
-DÖD-
-DÖD308 dag
-DÖD184 dag
-DÖD31 dag
-LÅG3 dag
-DÖD24 dag
-DÖD-
-DÖD30 dag
-DÖD38 dag
-DÖD37 dag
-DÖD227 dag
-DÖD31 dag
-LÅG5 dag
-DÖD69 dag
-DÖD29 dag
-DÖD7 dag
-DÖD87 dag
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD50 dag
-LÅG5 dag
-DÖD403 dag
-DÖD-
-DÖD19 dag
-DÖD42 dag
-DÖD146 dag
-LÅG6 dag
-DÖD403 dag
-DÖD131 dag
-DÖD8 dag
-DÖD90 dag
-DÖD259 dag
-DÖD33 dag
-LÅG2 dag
-DÖD209 dag
-DÖD28 dag
-DÖD57 dag
-DÖD-
-DÖD147 dag
-DÖD91 dag
-DÖD13 dag
-DÖD-
-DÖD10 dag
-DÖD25 dag
-DÖD280 dag
-LÅG2 dag
-LÅG7 dag
-DÖD-
-DÖD167 dag
-DÖD331 dag
-DÖD72 dag
-LÅG12 tim
-DÖD-
-MED1 dag
-DÖD-
-DÖD349 dag
-DÖD15 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD91 dag
-DÖD554 dag
-LÅG2 dag
-DÖD24 dag
-DÖD156 dag
-DÖD205 dag
-DÖD19 dag
-DÖD353 dag
-DÖD497 dag
-DÖD297 dag
-DÖD19 dag
-DÖD259 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG6 dag
-DÖD29 dag
-DÖD198 dag
-DÖD196 dag
-LÅG10 tim
-DÖD77 dag
-DÖD-
-DÖD252 dag
-DÖD78 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG15 tim
-DÖD-
-LÅG9 tim
-MED17 tim
-DÖD34 dag
-DÖD-
-DÖD22 dag
-DÖD11 dag
-DÖD12 dag
-DÖD329 dag
-DÖD64 dag
-DÖD-
-DÖD80 dag
-DÖD15 dag
-DÖD42 dag
-DÖD31 dag
-DÖD259 dag
-DÖD109 dag
-DÖD327 dag
-DÖD18 dag
-DÖD212 dag
-DÖD294 dag
-DÖD85 dag
-DÖD50 dag
-DÖD203 dag
-DÖD13 dag
-DÖD-
-LÅG11 tim
-LÅG14 tim
-DÖD403 dag
-DÖD143 dag
-DÖD96 dag
-DÖD11 dag
-DÖD54 dag
-DÖD403 dag
-DÖD259 dag
-LÅG4 dag
-DÖD71 dag
-DÖD-
-LÅG2 dag
-DÖD403 dag
-DÖD11 dag
-DÖD80 dag
-DÖD-
-DÖD53 dag
-LÅG2 dag
-DÖD170 dag
-DÖD-
-DÖD72 dag
-DÖD22 dag
-DÖD69 dag
-DÖD98 dag
-DÖD88 dag
-DÖD13 dag
-DÖD17 dag
-DÖD383 dag
-DÖD138 dag
-DÖD-
-DÖD103 dag
-DÖD34 dag
-LÅG5 dag
-DÖD73 dag
-DÖD327 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD22 dag
-DÖD55 dag
-DÖD198 dag
-DÖD64 dag
-DÖD121 dag
-DÖD-
-DÖD25 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG14 tim
-LÅG6 dag
-DÖD78 dag
-DÖD29 dag
-DÖD38 dag
-DÖD187 dag
-DÖD12 dag
-DÖD205 dag
-DÖD113 dag
-DÖD-
-DÖD176 dag
-LÅG6 dag
-DÖD20 dag
-DÖD259 dag
-DÖD93 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG1 dag
-DÖD667 dag
-DÖD81 dag
-DÖD177 dag
-LÅG8 tim
-DÖD-
-LÅG1 dag
-DÖD-
-DÖD206 dag
-LÅG5 dag
-LÅG4 tim
-DÖD46 dag
-DÖD28 dag
-DÖD31 dag
-DÖD146 dag
-DÖD-
-DÖD55 dag
-DÖD232 dag
-DÖD204 dag
-DÖD166 dag
-DÖD420 dag
-DÖD17 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD42 dag
-DÖD-
-DÖD51 dag
-LÅG11 tim
-DÖD152 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD65 dag
-DÖD97 dag
-DÖD277 dag
-HÖG10 tim
-DÖD68 dag
-DÖD293 dag
-DÖD-
-LÅG4 dag
-MED7 tim
-DÖD376 dag
-DÖD18 dag
-DÖD-
-DÖD7 dag
-DÖD237 dag
-MED17 tim
-MED1 dag
-DÖD19 dag
-MED11 tim
-DÖD52 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD47 dag
-DÖD287 dag
-LÅG5 dag
-DÖD-
-DÖD46 dag
-DÖD-
-DÖD73 dag
-DÖD236 dag
-DÖD13 dag
-DÖD-
-DÖD30 dag
-LÅG12 tim
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD9 dag
-DÖD-
-LÅG5 dag
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD106 dag
-LÅG6 dag
-MED19 tim
-DÖD-
-MED14 tim
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD44 dag
-DÖD14 dag
-DÖD-
-DÖD172 dag
-DÖD51 dag
SKRIKER ut alla sina rubriker av någon anledning, varför de här konverteras per automatik så gott det går. Därmed kan det uppstå fel som t.ex. att "ABBA" visas som "abba". Försök har gjorts att få honom att skriva rubriker ordentligt, men utan gehör.MED2 tim
-DÖD72 dag
-DÖD-
-DÖD349 dag
-DÖD23 dag
-DÖD80 dag
-LÅG5 dag
-MED2 tim
-DÖD7 dag
-DÖD24 dag
-DÖD-
-LÅG12 tim
-DÖD10 dag
-MED8 tim
-DÖD19 dag
-DÖD100 dag
-DÖD79 dag
-LÅG4 dag
-DÖD19 dag
-MED22 tim
-MED15 tim
-DÖD284 dag
-HÖG6 tim
-DÖD268 dag
-DÖD-
-DÖD233 dag
-DÖD13 dag
-DÖD27 dag
-MED3 dag
-DÖD145 dag
-MED15 tim
-DÖD24 dag
-DÖD215 dag
-DÖD20 dag
Endast dess svenskspråkiga nyheter ska tas med här.DÖD34 dag
-DÖD339 dag
-DÖD-
-DÖD230 dag
-LÅG3 dag
-DÖD75 dag
-DÖD13 dag
-HÖG3 tim
-DÖD17 dag
-HÖG8 tim
-DÖD-
-DÖD-
-MED11 tim
-DÖD-
-DÖD19 dag
-MED2 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD15 dag
-DÖD-
-DÖD64 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD274 dag
-DÖD357 dag
-DÖD171 dag
-DÖD-
-DÖD-
-MED14 tim
-DÖD18 dag
-DÖD135 dag

Nästa händelse:

Första maj

4 dagar kvar

… och därefter:
Demonstration i Falun
4 dagar kvar

[visa alla]