1 Bitcoin = 8.354 kr

Konfigurera

Här kan du bl.a. välja vilka av 677 källor du vill och inte vill se nyheter från.

Det bör poängteras att många fler källor övervägts och kontinuerligt övervägs men inte tas med eftersom de är för skräpiga. Ibland tas även vissa bort då de med tiden visar sig hålla alltför låg standard. Vissa källor tas bara delvis med då de har mycket skräp men ändå några guldkorn som är värda att länkas till. Alla har irriterande brister, men tillsammans är de förstås oändligt mycket bättre än alla sinnessjuka, antivita hatpropagandablaskor.

Tyvärr händer det allt för ofta att bloggar försvinner från nätet, antingen för att personen bakom tröttnat, eller för att de censureras av den tjänst som agerade "värd". Dessa tas (om jag lägger märke till det) omgående bort härifrån då det inte finns någon mening med att låta dem ligga kvar och skräpa med döda länkar. Däremot får de källor som finns kvar men som inte uppdaterats på länge finnas kvar. Undantaget är sajter som är stendöda och uppenbarligen aldrig mer kommer att uppdateras, eller som är väldigt inaktiva vid tidpunkten då de övervägs för inkluderande.

Källa ▼AnmärkningarAktivitet (7 dag)Senaste
-HÖG4 tim
-DÖD150 dag
-DÖD8 dag
-DÖD8 dag
-DÖD-
-MED5 tim
-DÖD20 dag
-DÖD18 dag
-DÖD47 dag
-DÖD-
-DÖD9 dag
-DÖD-
-MED5 dag
-MED14 tim
-DÖD203 dag
-MED17 tim
-DÖD215 dag
-DÖD-
-DÖD108 dag
-DÖD295 dag
-MED5 tim
-DÖD10 dag
-DÖD21 dag
-DÖD114 dag
-MED14 tim
-DÖD32 dag
-DÖD85 dag
-HÖG5 tim
-DÖD21 dag
-LÅG3 dag
-DÖD125 dag
-DÖD76 dag
-DÖD28 dag
-DÖD152 dag
-MED17 tim
-DÖD276 dag
-DÖD99 dag
-DÖD8 dag
-DÖD8 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD132 dag
-DÖD127 dag
-DÖD-
-DÖD83 dag
-LÅG16 tim
-MED1 dag
-MED10 tim
-DÖD32 dag
-MED3 dag
-DÖD-
-DÖD23 dag
-MED5 tim
-DÖD136 dag
-LÅG1 dag
-HÖG11 tim
-DÖD310 dag
-DÖD33 dag
-LÅG19 tim
-DÖD49 dag
-DÖD356 dag
-DÖD-
-MED17 tim
-DÖD14 dag
-LÅG3 dag
(Robstens blogg har lagts ned, varför texten som stod här förut är ogiltig.)DÖD27 dag
-MED21 tim
-DÖD-
-DÖD166 dag
-DÖD29 dag
-LÅG1 dag
-DÖD-
-DÖD287 dag
-DÖD11 dag
-LÅG4 dag
-DÖD26 dag
-MED2 dag
-DÖD74 dag
-LÅG15 tim
-HÖG14 tim
-DÖD180 dag
-LÅG12 tim
-DÖD319 dag
Detta är alltså INTE forumet, utan deras nyhetstjänst.DÖD166 dag
-DÖD17 dag
-LÅG2 dag
-LÅG6 dag
-DÖD366 dag
-DÖD19 dag
-DÖD47 dag
-DÖD47 dag
-DÖD190 dag
-LÅG3 dag
-DÖD-
-MED2 dag
-HÖG6 tim
-DÖD8 dag
Av någon anledning tycks Fria Tiders huvudflöde inkludera allt utom något de kallar "Utrikesblogg". Därför har den en egen "källa" här.DÖD-
-DÖD8 dag
-DÖD262 dag
-LÅG1 dag
-DÖD106 dag
-DÖD229 dag
-DÖD92 dag
-DÖD129 dag
-DÖD58 dag
-DÖD267 dag
-DÖD122 dag
-LÅG23 tim
-DÖD63 dag
SKRIKER ut vissa rubriker, varför dessa (per automatik) skrivs om för att sticka mindre i ögonen.LÅG4 dag
-DÖD236 dag
-DÖD-
-DÖD16 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-LÅG20 tim
-DÖD21 dag
-LÅG3 dag
-HÖG4 tim
-DÖD-
-HÖG3 dag
En del av Motgift.DÖD-
-DÖD16 dag
-HÖG6 tim
-HÖG15 tim
-LÅG2 dag
-DÖD-
-LÅG7 dag
-MED3 dag
-DÖD11 dag
-DÖD95 dag
-DÖD-
Egentligen "Invandring & mörkläggning".LÅG1 dag
-HÖG10 tim
-DÖD-
-DÖD50 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-DÖD130 dag
-DÖD147 dag
-DÖD31 dag
-LÅG2 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD17 dag
-DÖD211 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD39 dag
-DÖD64 dag
-LÅG4 dag
-DÖD10 dag
-DÖD-
-DÖD8 dag
-DÖD201 dag
-DÖD34 dag
-DÖD-
-DÖD268 dag
-DÖD-
-DÖD258 dag
-DÖD19 dag
-DÖD-
-MED22 tim
-DÖD273 dag
-DÖD131 dag
-MED1 dag
-MED19 tim
-MED9 tim
-DÖD24 dag
-DÖD38 dag
Hans rubriker börjar alltid med ett nummer. Då detta ser fult ut tas den delen bort här.MED6 tim
-HÖG9 tim
-LÅG11 tim
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD114 dag
-DÖD-
-DÖD281 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-MED1 dag
-DÖD-
-DÖD176 dag
-DÖD-
-DÖD276 dag
-HÖG8 tim
-DÖD-
-DÖD415 dag
-DÖD18 dag
-DÖD-
-LÅG1 dag
-MED15 tim
-HÖG13 tim
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD30 dag
-DÖD143 dag
-MED14 tim
-DÖD233 dag
-DÖD52 dag
-HÖG21 tim
-MED2 dag
-MED1 dag
-MED4 dag
-DÖD16 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG1 dag
-MED5 tim
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD-
"Nazist"-svammelartiklar från Folkmordsmedia, fast bara från de allra största tidningarna.LÅG4 dag
-DÖD143 dag
-HÖG12 tim
-DÖD250 dag
-DÖD52 dag
-DÖD9 dag
-HÖG6 tim
-DÖD14 dag
-DÖD338 dag
-DÖD13 dag
-DÖD300 dag
-DÖD12 dag
-DÖD387 dag
-DÖD194 dag
-DÖD54 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD176 dag
-HÖG15 tim
-HÖG11 tim
-DÖD-
-LÅG10 tim
-DÖD-
-HÖG13 tim
-DÖD46 dag
-DÖD-
-DÖD38 dag
-DÖD-
-DÖD-
-MED19 tim
-LÅG4 dag
-LÅG3 dag
-DÖD29 dag
-DÖD368 dag
-DÖD71 dag
-DÖD-
-DÖD127 dag
-DÖD252 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD65 dag
-HÖG8 tim
-LÅG13 tim
-MED3 dag
-MED12 tim
-DÖD375 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD117 dag
-DÖD-
-LÅG1 dag
-LÅG8 tim
-DÖD18 dag
Länkar från utlandet som tycks handla om Sverige eller svenskar på något sätt, på engelska.HÖG6 tim
-HÖG8 tim
-MED3 dag
-DÖD167 dag
Vissa viktiga/"större" nyheter ang. Riktiga Nyheter-tjänsten i sig.MED3 dag
-DÖD180 dag
-DÖD36 dag
-MED10 tim
-MED6 tim
-LÅG5 dag
-MED5 dag
-DÖD42 dag
-DÖD39 dag
-DÖD285 dag
-MED2 dag
-DÖD138 dag
-DÖD41 dag
Namnet är egentligen "Riksförbundet mot politisk korrekthet", men förkortat här av praktiska orsaker.DÖD48 dag
-DÖD20 dag
-DÖD296 dag
-DÖD-
-DÖD93 dag
-DÖD77 dag
-DÖD40 dag
-DÖD-
-MED2 tim
-DÖD10 dag
-DÖD11 dag
-MED9 tim
-LÅG3 dag
-DÖD15 dag
-DÖD13 dag
-DÖD62 dag
-DÖD322 dag
-DÖD227 dag
-DÖD370 dag
-DÖD115 dag
-DÖD364 dag
-DÖD48 dag
-DÖD-
-DÖD24 dag
-DÖD26 dag
-DÖD35 dag
-DÖD-
-DÖD37 dag
-DÖD-
-DÖD464 dag
-LÅG2 dag
-DÖD16 dag
-DÖD36 dag
-DÖD-
-DÖD39 dag
-DÖD-
-DÖD39 dag
-DÖD123 dag
-DÖD12 dag
-DÖD356 dag
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD370 dag
-DÖD312 dag
-DÖD145 dag
-DÖD464 dag
-DÖD43 dag
-DÖD26 dag
-DÖD25 dag
-DÖD295 dag
-DÖD227 dag
-DÖD-
-DÖD21 dag
-DÖD12 dag
-DÖD58 dag
-DÖD16 dag
-DÖD9 dag
-DÖD370 dag
-DÖD-
-DÖD521 dag
-DÖD38 dag
-DÖD39 dag
-DÖD284 dag
-DÖD75 dag
-DÖD370 dag
-DÖD360 dag
-DÖD295 dag
-DÖD59 dag
-DÖD17 dag
-DÖD36 dag
-DÖD68 dag
-MED5 dag
-DÖD370 dag
-DÖD-
-LÅG7 dag
-DÖD151 dag
-DÖD171 dag
-DÖD53 dag
-DÖD123 dag
-DÖD291 dag
-DÖD51 dag
-DÖD26 dag
-DÖD-
-DÖD295 dag
-LÅG3 dag
-DÖD71 dag
-DÖD-
-DÖD42 dag
-DÖD8 dag
-DÖD32 dag
-DÖD-
-DÖD275 dag
-DÖD151 dag
-MED3 dag
-DÖD9 dag
-DÖD48 dag
-DÖD-
-LÅG5 dag
-LÅG5 dag
-LÅG4 dag
-DÖD194 dag
-DÖD14 dag
-DÖD18 dag
-DÖD36 dag
-DÖD7 dag
-DÖD13 dag
-DÖD54 dag
-DÖD-
-LÅG5 dag
-DÖD17 dag
-LÅG6 dag
-DÖD370 dag
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD9 dag
-DÖD113 dag
-DÖD11 dag
-DÖD370 dag
-DÖD98 dag
-DÖD282 dag
-DÖD57 dag
-DÖD227 dag
-LÅG16 tim
-DÖD297 dag
-DÖD176 dag
-DÖD11 dag
-DÖD25 dag
-DÖD-
-DÖD115 dag
-DÖD58 dag
-DÖD72 dag
-DÖD-
-DÖD10 dag
-DÖD42 dag
-DÖD247 dag
-MED9 tim
-DÖD10 dag
-DÖD-
-DÖD134 dag
-DÖD332 dag
-DÖD40 dag
-DÖD10 dag
-DÖD-
-MED2 dag
-DÖD-
-DÖD316 dag
-DÖD37 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD58 dag
-DÖD521 dag
-DÖD9 dag
-DÖD18 dag
-DÖD123 dag
-DÖD172 dag
-DÖD9 dag
-DÖD321 dag
-DÖD464 dag
-DÖD265 dag
-DÖD11 dag
-DÖD227 dag
-DÖD-
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD18 dag
-DÖD165 dag
-DÖD163 dag
-LÅG19 tim
-DÖD44 dag
-DÖD-
-DÖD219 dag
-DÖD45 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD7 dag
-DÖD-
-DÖD18 dag
-DÖD84 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD31 dag
-DÖD33 dag
-DÖD24 dag
-DÖD297 dag
-DÖD32 dag
-DÖD-
-DÖD47 dag
-DÖD21 dag
-DÖD10 dag
-DÖD9 dag
-DÖD24 dag
-DÖD76 dag
-DÖD295 dag
-DÖD40 dag
-DÖD179 dag
-DÖD262 dag
-DÖD52 dag
-DÖD17 dag
-DÖD170 dag
-DÖD108 dag
-DÖD353 dag
-DÖD16 dag
-LÅG3 dag
-DÖD370 dag
-DÖD110 dag
-DÖD63 dag
-DÖD74 dag
-DÖD22 dag
-DÖD370 dag
-DÖD227 dag
-MED18 tim
-DÖD38 dag
-DÖD-
-DÖD14 dag
-DÖD370 dag
-DÖD17 dag
-DÖD47 dag
-DÖD-
-DÖD20 dag
-DÖD13 dag
-DÖD137 dag
-DÖD-
-DÖD39 dag
-DÖD143 dag
-DÖD37 dag
-DÖD65 dag
-DÖD56 dag
-DÖD178 dag
-MED3 dag
-DÖD351 dag
-DÖD105 dag
-DÖD-
-DÖD347 dag
-LÅG1 dag
-DÖD158 dag
-DÖD40 dag
-DÖD295 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD142 dag
-DÖD22 dag
-DÖD165 dag
-DÖD32 dag
-DÖD88 dag
-DÖD-
-DÖD29 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD48 dag
-DÖD22 dag
-DÖD45 dag
-DÖD7 dag
-LÅG5 dag
-DÖD154 dag
-LÅG7 dag
-DÖD172 dag
-DÖD80 dag
-DÖD346 dag
-DÖD143 dag
-DÖD26 dag
-DÖD15 dag
-DÖD227 dag
-DÖD60 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD33 dag
-DÖD635 dag
-DÖD48 dag
-DÖD145 dag
-DÖD24 dag
-DÖD-
-LÅG4 dag
-DÖD-
-DÖD174 dag
-DÖD21 dag
-DÖD26 dag
-DÖD13 dag
-DÖD13 dag
-LÅG17 tim
-DÖD113 dag
-DÖD-
-DÖD22 dag
-DÖD199 dag
-DÖD171 dag
-DÖD133 dag
-DÖD387 dag
-LÅG6 dag
-DÖD9 dag
-DÖD-
-DÖD19 dag
-MED11 tim
-DÖD120 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD32 dag
-DÖD64 dag
-DÖD245 dag
-HÖG15 tim
-DÖD-
-DÖD35 dag
-DÖD260 dag
-DÖD-
-MED1 dag
-MED2 dag
-DÖD343 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-DÖD13 dag
-DÖD205 dag
-MED21 tim
-MED1 dag
-DÖD44 dag
-MED15 tim
-DÖD20 dag
-DÖD-
-DÖD14 dag
-LÅG3 tim
-DÖD42 dag
-DÖD13 dag
-DÖD40 dag
-DÖD203 dag
-LÅG9 tim
-DÖD-
-LÅG3 dag
-DÖD-
-DÖD73 dag
-LÅG2 dag
-DÖD-
-MED2 dag
-DÖD-
-DÖD-
-DÖD11 dag
-MED2 dag
-DÖD-
-DÖD139 dag
SKRIKER ut alla sina rubriker av någon anledning, varför de här konverteras per automatik så gott det går. Därmed kan det uppstå fel som t.ex. att "ABBA" visas som "abba". Försök har gjorts att få honom att skriva rubriker ordentligt, men utan gehör.HÖG9 tim
-DÖD39 dag
-DÖD-
-DÖD316 dag
-LÅG2 dag
-DÖD47 dag
-DÖD47 dag
-DÖD11 dag
-HÖG6 tim
-LÅG2 dag
-DÖD48 dag
-DÖD-
-DÖD35 dag
-MED13 tim
-DÖD15 dag
-DÖD68 dag
-DÖD47 dag
-LÅG3 dag
-MED21 tim
-MED18 tim
-DÖD252 dag
-HÖG15 tim
-DÖD235 dag
-DÖD-
-DÖD200 dag
-DÖD34 dag
-DÖD95 dag
-MED17 tim
-DÖD112 dag
-MED11 tim
-DÖD182 dag
-MED4 dag
Endast dess svenskspråkiga nyheter ska tas med här.LÅG2 dag
-DÖD307 dag
-DÖD197 dag
-DÖD7 dag
-DÖD42 dag
-DÖD9 dag
-HÖG1 dag
-MED2 dag
-MED3 dag
-DÖD-
-MED1 dag
-DÖD-
-DÖD32 dag
-MED17 tim
-LÅG10 tim
-DÖD31 dag
-DÖD-
-MED10 tim
-DÖD241 dag
-DÖD324 dag
-DÖD139 dag
-HÖG7 tim
-DÖD331 dag
-DÖD103 dag
-DÖD159 dag

Ädelmodigt, okänd, som för 2 dagar se'n inkom med 200 lusidorer med Payson! Känn dig stolt.

Det går att bidra via bank, Bitcoin, Swish och Payson, antingen anonymt eller med namn/alias.

Nästa händelse:

Sommartid / intensivblatteterror

kl. 00:00
19 timmar kvar

… och därefter:
Adolf Hitler talar härnäst
kl. 00:05
19 timmar kvar

[visa alla]