1 Bitcoin = 8.354 kr

Nyheter från Merit Wager

Kommentarer

Du visar nu de senaste nyheterna från enbart källan Merit Wager. Trettiodagarstrend beträffande positiva röster: 95 %. Aktuell position i topplistan: 38 av 677.

Rubrik Ålder ▼
Poppis: Och vad händer när alla hitkomna ”barn”, som angett åldrar som varit tio år eller mer under deras faktiska ålder, bl 15 tim
Poppis: Malmö stads stadsjurist tycks, märkligt nog, anse att domar inte behöver följas 3 dag
Finland. Afghanistan. Projektet SALAM drivs av UNDP och finansieras av Finland med 4,5 miljoner euro. 3 dag
Finland. 35 procent positiva, 49 procent negativa asylbeslut 1.1 - 15.3 2017 5 dag
Efter Ekots lördagsintervju: ”Många söker inte asyl, många vill inte registrera sig utan de vill resa vidare till de 6 dag
Finland. President Sauli Niinistö: ”Vad försvarsviljan beträffar är Finland nummer ett i Europa.” 7 dag
12 x 17 mars (2006-2017)7 dag
I Sverige år 2017 ska det inte vara skillnad mellan ”äkta” och ”oäkta” barn som det var förr i tiden!8 dag
Poppis: Ännu en gång om åldersbedömning av asylsökande som inte styrker sin ålder och kan misstänkas vara äldre än 17 år11 dag
Finland. Statistik från IOM över frivilligt återvändande asylsökande.11 dag
Finland. ”Vi vill betona att ett negativt beslut inte är felaktigt när en person inte har lagenlig grund för att bev12 dag
Poppis: Det är knappast Tim Pool som är ett hot mot demokratin. Den titeln kan många jouralister och andra i Sverige göra be13 dag
Nummer 2 på Idagoras Topp 50 över de mest engagerande ledartexterna i oktober 201613 dag
Poppis: Så här ser det ut i landet de kommer ifrån14 dag
Poppis: Okritisk, slarvig och/eller medvetet vilseförande journalistik gör skada15 dag
Poppis: ”Jag har ingen aning om hur muslimer lever.”15 dag
Poppis: ”I kind of don’t like Sweden.”15 dag
Poppis: Jag var ganska ensam när jag myntade uttrycket ”inbördeskrigsliknande situationer”…16 dag
Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik: ”Det jag har sett hittills visar att det går16 dag
Den 8 mars idag och för 15 år sedan17 dag
EU-domstolen: Visering kan inte användas som ett sätt att komma till EU för att söka asyl17 dag
Poppis: Chansen att Sverige ska komma att styras av en kompetent, handlingsduglig regering med förmåga att tänka långsiktigt19 dag
Finland. Förra året statistikförde myndigheterna 15 dödsfall bland asylsökande varav ett berodde på självmord.21 dag
”En åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och ung22 dag
Finland. 35 procent positiva, 49 procent negativa asylbeslut 1.1 - 28.2 2017.23 dag
Poppis: Att Migrationsverket inte fungerar har varit känt mycket länge25 dag
Poppis: Head of Swedish Ambulance Drivers Union: No-go Zones are Reality for Us. (Subtitles in English)26 dag
Migrationsverket gör utredningar, analyser, kvalitetsuppföljningar och skriver rapporter. Och sedan?26 dag
Poppis: Ännu en märklig twitterruta till världen från Swedish MFA26 dag
Finland. Asylsökande som beter sig särskilt utmanande får intensifierat stöd.27 dag
”Barnen har sagt att de numera har lärt sig den muslimska trosbekännelsen på arabiska.”28 dag
”Freedom is absolute and non-negotiable”. What ”freedom”?28 dag
Advice: Get a native English speaker to check the texts and an expert to check the facts.29 dag
Poppis: Om Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända29 dag
Poppis: En migga: ”Handläggare och beslutsfattare som varit ‘snälla’ har valt att tro på den sökande och låtit honom förbli30 dag
Migrationsverket: ”En väl genomförd asylutredning är grunden för ett rättssäkert asylbeslut.”31 dag
Det är inte acceptabelt att grupper och enskilda obstruerar mot demokratiskt stiftade lagar33 dag
Well, some of us did imagine. Some of us did understand. Some of us did try hard for a decade to warn the so called33 dag
Det senaste i de aldrig sinande turerna om medicinsk åldersbedömning av asylsökande som inte styrker sin ålder34 dag
Poppis: Alla asylsökande som säger sig vara minderåriga är inte det och alla som säger sig ha skyddsskäl har inte det35 dag
Poppis: Inrikesminister Ygeman på besök i Finland, i intervju om olösliga problem i förorterna och migrationspolitiken: ”Sed37 dag
Minne av mötet med den förre KGB-agenten och den förre chefen för Säpos kontraspionage39 dag
Finland. Nya emojier!40 dag
Poppis: ”Det kan finnas ett stort antal olyckliga människor runt om i världen i vilkas namn man dragit upp stora skulder i S40 dag
Poppis: Vi har larmat om ”förkomna” svenska pass och falska identiteter sedan minst 2007…41 dag
Be my guest # 125 Zulmay Afzali41 dag
Zulmay Afzali i Studio Ett om självmorden bland unga afghaner42 dag
Om förödande placeringar av omhändertagna barn44 dag
Chatham House: ”New research points to significant and widespread levels of public anxiety over immigration from mai45 dag
Finland. Om dubbelt medborgarskap: ”Statens säkerhet bör tas i beaktande vid utnämning till tjänst.”46 dag
Om det gemensamma EU-systemet Etias för reseuppgifter och resetillstånd47 dag
Poppis: ”Nu är det för sent att stiga tidigt opp”.47 dag
Finland. Problem som dubbelt medborgarskap medför för Finlands säkerhet ska rättas till genom rättsliga reformer. Fö49 dag
Finland. 38 procent positiva, 48 procent negativa asylbeslut 1.1 - 31.1 2017.52 dag
EU-domstolen: ”En person som deltagit i en terroristorganisations verksamhet behöver inte beviljas asyl. ”52 dag
Finland. ”Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem52 dag
Finland. Antalet varaktigt bosatta utläninngar i landet.53 dag
Poppis: Finland. ”Finland tvångsåtersänder människor till Irak varje vecka trots Iraks motstånd.”54 dag
Finland. Inrikesministern: ”När det gäller dem som fått avslag på sin asylansökan bör vi finna en hållbar och funger57 dag
Sekt, Sex, Börd, Tvist, Sot, Ljus57 dag
Zulmay Afzali: ”Det är kvinnor som musikerna i orkestern Zohra som bidrar till att steg - om än små - tas mot befrie58 dag
Poppis: En migga: ” Asylströmmen må ha avtagit, men anhöriginvandringen rullar samtidigt in som en tsunami som ingen riktigt60 dag
Finland. 37 procent positiva, 49 procent negativa asylbeslut 1.1 - 22.12 2016.61 dag
Poppis: Det är bekymmersamt att det sprids en bekymmersam bild av Sverige i utlandet (även om den bild som sprids är sann)62 dag
Finland. Asylfakta 2016.63 dag
Poppis: Berätta inte om detta utomlands för det ger ”en bekymmersam bild av Sverige”.64 dag
Tia Itkonen reflekterar64 dag
Finland. Utlänningsregister.65 dag
Finland. Asylenhetens chef vid Migri informerar om läget.66 dag
Finland. Asylpraxis gällande Irak ändras inte.66 dag
Finland. Inrikesministeriets kanslichef: ”Det ligger i bägge länders intresse att hitta lösningar för hur de irakier67 dag
Finland. Iraks migrationsminister ber Finland och andra målländer att vänta med att tvångsåtersända irakier.68 dag
Finland. Om statistik över brott som begås av utlandsfödda.69 dag
Finland. ”Vi söker hela tiden lösningar för att Finland inte ska bli ett samhälle där asylsökande som fått avslag ka70 dag
Poppis: Mummelförlaget tar inte avstånd från sina författare. Tvärtom!70 dag
Poppis: Bisarra turer i bisarra tider. Bland annat om vad Dagens Nyheter tycker är ”kultur” och ”nöje”.71 dag
Poppis: ”Tänk att det i Sverige är så otroligt tabubelagt att diskutera verkligheten!”73 dag
Finland. 2016 var 51 % av asylbesluten negativa och 27 % positiva. Resten förfallna eller avvisade utan prövning.73 dag
En migga om SKU och TKU och NKU74 dag
Poppis: Europadomstolen: ”Muslimska flickor i Schweiz ska delta i könsblandade simlektioner”.74 dag
EASO - European Asylum Support Office: 9934 asylsökande internförflyttade 9.10 2015 - 9.1 201774 dag
Poppis: Hur kan en frihetsberövad man i Sverige få ett pass utfärdat i Jemen?75 dag
Poppis: ”Skulle värdegrunden och lagen stå i konflikt med varandra så gäller värdegrunden.”76 dag
Poppis: Finland. Lär av Sveriges misstag - tillåt inte att parallellsamhällen växer fram!77 dag
Poppis: En migga: ”Etiopier och sudaneser som ger sig ut för att vara eritreaner är också vanligt.”78 dag
En migga: ”Vi polisanmäler ytterst sällan när någon tillskansar sig tillstånd genom lögner och vi återkallar sällan.”79 dag
Om ni uppskattar texterna…79 dag
Poppis: Ytterst relevanta frågor: Granskas Migrationsverkets asylbeslut och återkallas bedrägligt erhållna TUT och PUT?80 dag
Finland. 2016: En fjärdedel av asylbesluten var positiva.80 dag
Om oönskade annonser80 dag
Finland. Presidenten i sitt nyårstal, om Finland: ”Ett sådant samhälle, som bygger på en nationalkänsla, kan ha stör81 dag
Poppis: En asylbedragare i Kammarrätten: ”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det lidande som jag orsakats för att jag ljö82 dag
Finland. 27 procent positiva, 51 procent negativa asylbeslut 2016.82 dag
Finland. Man vill inte ta risken att förhandlingarna med Irak strandar och att tusentals tillståndslösa personer bli83 dag
Gott Nytt År 201784 dag
Finland. Om att på ett civiliserat sätt bemöta också ”ociviliserade” sätt att uttrycka sig.85 dag
Sakine Madon Vinterpratar i SR P1 och säger bland annat: ”Svenskhet får inte bli tvång!”85 dag
Finland. Om EU-medborgare: ”För registrering av uppehållsrätt krävs i princip att personen har tillräckliga tillgång87 dag
Finland. Några asylsiffror.88 dag
Be my guest # 124 Annandag jul: Evelyn Malzani89 dag

Nästa händelse:

Sommartid / intensivblatteterror

kl. 00:00
19 timmar kvar

… och därefter:
Adolf Hitler talar härnäst
kl. 00:05
19 timmar kvar

[visa alla]