1 Bitcoin = 9.717 kr

Nyheter från Merit Wager

Kommentarer

Du visar nu de senaste nyheterna från enbart källan Merit Wager. Trettiodagarstrend beträffande positiva röster: 97 %. Aktuell position i topplistan: 52 av 673.

Rubrik Ålder ▼
Poppis: Det är inte acceptabelt att grupper och enskilda obstruerar mot demokratiskt stiftade lagar 1 dag
Well, some of us did imagine. Some of us did understand. Some of us did try hard for a decade to warn the so called 2 dag
Det senaste i de aldrig sinande turerna om medicinsk åldersbedömning av asylsökande som inte styrker sin ålder 2 dag
Poppis: Alla asylsökande som säger sig vara minderåriga är inte det och alla som säger sig ha skyddsskäl har inte det 3 dag
Poppis: Inrikesminister Ygeman på besök i Finland, i intervju om olösliga problem i förorterna och migrationspolitiken: ”Sed 5 dag
Minne av mötet med den förre KGB-agenten och den förre chefen för Säpos kontraspionage 8 dag
Finland. Nya emojier!8 dag
Poppis: ”Det kan finnas ett stort antal olyckliga människor runt om i världen i vilkas namn man dragit upp stora skulder i S9 dag
Poppis: Vi har larmat om ”förkomna” svenska pass och falska identiteter sedan minst 2007…9 dag
Be my guest # 125 Zulmay Afzali10 dag
Zulmay Afzali i Studio Ett om självmorden bland unga afghaner11 dag
Om förödande placeringar av omhändertagna barn12 dag
Chatham House: ”New research points to significant and widespread levels of public anxiety over immigration from mai14 dag
Finland. Om dubbelt medborgarskap: ”Statens säkerhet bör tas i beaktande vid utnämning till tjänst.”14 dag
Om det gemensamma EU-systemet Etias för reseuppgifter och resetillstånd15 dag
Poppis: ”Nu är det för sent att stiga tidigt opp”.16 dag
Finland. Problem som dubbelt medborgarskap medför för Finlands säkerhet ska rättas till genom rättsliga reformer. Fö17 dag
Finland. 38 procent positiva, 48 procent negativa asylbeslut 1.1 - 31.1 2017.20 dag
EU-domstolen: ”En person som deltagit i en terroristorganisations verksamhet behöver inte beviljas asyl. ”20 dag
Finland. ”Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem21 dag
Finland. Antalet varaktigt bosatta utläninngar i landet.21 dag
Poppis: Finland. ”Finland tvångsåtersänder människor till Irak varje vecka trots Iraks motstånd.”22 dag
Finland. Inrikesministern: ”När det gäller dem som fått avslag på sin asylansökan bör vi finna en hållbar och funger25 dag
Sekt, Sex, Börd, Tvist, Sot, Ljus25 dag
Zulmay Afzali: ”Det är kvinnor som musikerna i orkestern Zohra som bidrar till att steg - om än små - tas mot befrie27 dag
Poppis: En migga: ” Asylströmmen må ha avtagit, men anhöriginvandringen rullar samtidigt in som en tsunami som ingen riktigt28 dag
Finland. 37 procent positiva, 49 procent negativa asylbeslut 1.1 - 22.12 2016.29 dag
Poppis: Det är bekymmersamt att det sprids en bekymmersam bild av Sverige i utlandet (även om den bild som sprids är sann)30 dag
Finland. Asylfakta 2016.31 dag
Poppis: Berätta inte om detta utomlands för det ger ”en bekymmersam bild av Sverige”.32 dag
Tia Itkonen reflekterar32 dag
Finland. Utlänningsregister.33 dag
Finland. Asylenhetens chef vid Migri informerar om läget.34 dag
Finland. Asylpraxis gällande Irak ändras inte.35 dag
Finland. Inrikesministeriets kanslichef: ”Det ligger i bägge länders intresse att hitta lösningar för hur de irakier35 dag
Finland. Iraks migrationsminister ber Finland och andra målländer att vänta med att tvångsåtersända irakier.36 dag
Finland. Om statistik över brott som begås av utlandsfödda.37 dag
Finland. ”Vi söker hela tiden lösningar för att Finland inte ska bli ett samhälle där asylsökande som fått avslag ka38 dag
Poppis: Mummelförlaget tar inte avstånd från sina författare. Tvärtom!39 dag
Poppis: Bisarra turer i bisarra tider. Bland annat om vad Dagens Nyheter tycker är ”kultur” och ”nöje”.40 dag
Poppis: ”Tänk att det i Sverige är så otroligt tabubelagt att diskutera verkligheten!”41 dag
Finland. 2016 var 51 % av asylbesluten negativa och 27 % positiva. Resten förfallna eller avvisade utan prövning.41 dag
En migga om SKU och TKU och NKU42 dag
Poppis: Europadomstolen: ”Muslimska flickor i Schweiz ska delta i könsblandade simlektioner”.42 dag
EASO - European Asylum Support Office: 9934 asylsökande internförflyttade 9.10 2015 - 9.1 201742 dag
Poppis: Hur kan en frihetsberövad man i Sverige få ett pass utfärdat i Jemen?43 dag
Poppis: ”Skulle värdegrunden och lagen stå i konflikt med varandra så gäller värdegrunden.”44 dag
Poppis: Finland. Lär av Sveriges misstag - tillåt inte att parallellsamhällen växer fram!45 dag
Poppis: En migga: ”Etiopier och sudaneser som ger sig ut för att vara eritreaner är också vanligt.”46 dag
En migga: ”Vi polisanmäler ytterst sällan när någon tillskansar sig tillstånd genom lögner och vi återkallar sällan.”47 dag
Om ni uppskattar texterna…48 dag
Poppis: Ytterst relevanta frågor: Granskas Migrationsverkets asylbeslut och återkallas bedrägligt erhållna TUT och PUT?48 dag
Finland. 2016: En fjärdedel av asylbesluten var positiva.48 dag
Om oönskade annonser49 dag
Finland. Presidenten i sitt nyårstal, om Finland: ”Ett sådant samhälle, som bygger på en nationalkänsla, kan ha stör49 dag
Poppis: En asylbedragare i Kammarrätten: ”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det lidande som jag orsakats för att jag ljö50 dag
Finland. 27 procent positiva, 51 procent negativa asylbeslut 2016.51 dag
Finland. Man vill inte ta risken att förhandlingarna med Irak strandar och att tusentals tillståndslösa personer bli51 dag
Gott Nytt År 201752 dag
Finland. Om att på ett civiliserat sätt bemöta också ”ociviliserade” sätt att uttrycka sig.53 dag
Sakine Madon Vinterpratar i SR P1 och säger bland annat: ”Svenskhet får inte bli tvång!”54 dag
Finland. Om EU-medborgare: ”För registrering av uppehållsrätt krävs i princip att personen har tillräckliga tillgång55 dag
Finland. Några asylsiffror.56 dag
Be my guest # 124 Annandag jul: Evelyn Malzani57 dag
Be my guest # 123 Juldagen: Nikolas Laios58 dag
God Jul!59 dag
Be my guest # 122 Julafton: Nuri Kino60 dag
Migrationsöverdomstolen: ”Intresset av att förhindra månggifte anses väga tyngst vid den avvägning som måste göras.”60 dag
Finland. 27 procent positiva, 51 procent negativa asylbeslut 1.1 - 22.12 2016.60 dag
Finland. Antal asylsökande januari - november 2016.61 dag
Finland. Förhandlingarna med Irak om återsändande av asylsökande framskred på ett bra sätt. Från Finland har fler mä62 dag
Poppis: Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi: ”Från hafsverk till haveri”.63 dag
Om Skrattande tanten, 101, och min film om Vickys Livs64 dag
Finland. Kyrkan i Helsingfors adventskalender.64 dag
Poppis: ”Nytysken” reflekterar över läget i sitt forna hemland65 dag
Poppis: En migga tillägger66 dag
Migrationsverket bekräftar vad en migga skrev: ”Fortfarande en individuell prövning av afghaner”.67 dag
En migga: ”Nu tror alla frivilligorganisationer med flera att alla afghaner kommer att få uppehållstillstånd.”68 dag
Några läsansvärda texter68 dag
Texter från 12 år69 dag
Finland. 27 procent positiva, 50 procent negativa asylbeslut 1.1 - 11.12 2016.70 dag
Poppis: En migga: ”Jag tror inte att detta rättsliga ställningstagande kommer att ”hjälpa”, det vill säga beröra, ensamkomma70 dag
Poppis: Finland. ”Adjö Finland!”71 dag
Poppis: En migga: ”Vad gäller syrierna och dem som säger sig komma från Syrien, har det satts i system att många av dem får71 dag
Finland. ”Till skillnad från i Sverige har vi ingen möjlighet till självrättelse, konstaterar Migris överdirektör Ja72 dag
Att födas som kvinna i Afghanistan är att inte ha ett eget liv73 dag
Går det till så här på andra myndigheter i Sverige också?74 dag
Stickspår75 dag
Ny bloggadress från den 8 december75 dag
Finland. 27 procent positiva, 50 procent negativa asylbeslut 1.1 - 4.12 2016.76 dag
Finland. 27 procent positiva, 50 procent negativa asylbeslut 1.1 - 4.12 2016. (〃)76 dag
Nya turer kring tvångsutvisning av afghaner från Sverige76 dag
Nya turer kring tvångsutvisning av afghaner från Sverige (〃)76 dag
Finland. President Sauli Niinistös hälsning till utlandsfinländarna den 6 december 2016.77 dag
Finland. President Sauli Niinistös hälsning till utlandsfinländarna den 6 december 2016. (〃)77 dag
Finland. President Sauli Niinistös hälsning till utlandsfinländarna den 6 december 2016. (〃)77 dag
Finland, 99, i mitt hjärta78 dag
Finland, 99, i mitt hjärta (〃)78 dag
Finland, 99, i mitt hjärta (〃)78 dag
Skriftlig fråga 2016/17:437 Det svensk-afghanska återtagandeavtalet78 dag

Nästa händelse:

Premiär: "Alla vi barn från filmerna"

7 dagar kvar

… och därefter:
Sommartid / intensivblatteterror
32 dagar kvar

[visa alla]