1 Bitcoin = 8.354 kr

Nyheter från SD - Lund

Du visar nu de senaste nyheterna från enbart källan SD - Lund. Trettiodagarstrend beträffande positiva röster: 72 %. Aktuell position i topplistan: 157 av 677.

Rubrik Ålder ▼
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Lund 2017-03-15:10 dag
Märklig ursäkt om våldtäktsfallet utskickad från BSN Lunds stads förvaltning10 dag
När börjar de styrande politikernas värdegrundsarbete?15 dag
Pressmeddelande om motion om särbegåvade elever15 dag
Motion om handlingsplan för särbegåvade elever15 dag
Lund ska ta emot över tusen asylinvandrare 201717 dag
Pressmeddelande om kommunstyrelsen 1 mars 201723 dag
Ge Lunds nya stadsdelar unika, levande formspråk27 dag
Bengt Malmberg ny ordförande för SD Lund41 dag
Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi för hållb45 dag
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund om KS-mötet51 dag
Reservation till Lunds kommunfullmäktige, sammanträde 26 januari  2017, ärende 13 ”Ny kommunikationsplattform för Lu52 dag
Pressmeddelande 2017-01-25 om motion om återinförande av medborgarstämmor58 dag
Motion om återinförande av medborgarstämmor59 dag
Fråga ställd till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ann-Margreth Olsson om brandskydd på äldreboenden66 dag
Reservationer till kommunstyrelsen 11 januari 201769 dag
Pressmeddelande om KS 11 januari 201772 dag
Möte på Nyvångsskolan om flyktingboendena i Dalby74 dag
Överklagan av delegering till KSAU att besluta över byggande av flyktingbostäder79 dag
Dialog med Dalbyborna85 dag
Motion om införande av mångkulturellt bokslut94 dag
Liberalerna försöker desperat profilera sig104 dag
Reservationer till kommunstyrelsen 7 december105 dag
Pressmeddelande om kommunstyrelsens möte 7 december.107 dag
Motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter150 dag
Fråga ställd till socialnämndens ordförande Peter Fransson (S) om stöd till hemvändande jihadister152 dag
Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism152 dag
Badhusplanen ”stannade av”, sedan dödades den183 dag
Badhusplanerna för Dalby begravs i tysthet192 dag
Hur ska ska Lunds kommun spara 72 miljoner?203 dag
Interpellation om kommande förändringar i ersättningssystemen för mottagande av ensamkommande barn, ställd till komm228 dag
Rädda medborgarförslagen!278 dag
SD: budget för Lunds kommun, inför budget-KF 15-16 juni290 dag
Reservation till KS 30 maj, rörande ”Sverigeförhandlingen”298 dag
SD Lund polisanmäler tjänsteman för tjänstefel304 dag
SD:s budget för Lunds kommun 2017-2019306 dag
Motion: Bygg vackert i Lund317 dag
Pressmeddelande om Idalaskolan och Mårtenskolan331 dag
Fråga till Anders Almgren (S) till KF 28 april332 dag
Vad de tre domarna från Förvaltningsrätten betyder, domarna för nedladdning337 dag
Björn Söder höll föredrag om utrikespolitik i Lund338 dag
Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson rörande konsekvenserna av Förvaltningsrätten i346 dag
SD Lund vann - domstolen upphäver KFs beslut om att bryta mot PBL346 dag
Sluta blunda för verkligheten!351 dag
Pressmeddelande om två nya motioner360 dag
Motion om betyg från årskurs fyra i grundskolan360 dag
Motion om högkostnadsskydd för resor till och från korttidsboenden.360 dag
Nu behövs det nya tag mot tiggeriet364 dag

Nästa händelse:

Sommartid / intensivblatteterror

kl. 00:00
19 timmar kvar

… och därefter:
Adolf Hitler talar härnäst
kl. 00:05
19 timmar kvar

[visa alla]