1 Bitcoin = 9.717 kr

Nyheter från SD - Lund

Du visar nu de senaste nyheterna från enbart källan SD - Lund. Trettiodagarstrend beträffande positiva röster: 100 %! Aktuell position i topplistan: 145 av 673.

Rubrik Ålder ▼
Bengt Malmberg ny ordförande för SD Lund9 dag
Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi för hållb13 dag
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund om KS-mötet20 dag
Reservation till Lunds kommunfullmäktige, sammanträde 26 januari  2017, ärende 13 ”Ny kommunikationsplattform för Lu21 dag
Pressmeddelande 2017-01-25 om motion om återinförande av medborgarstämmor27 dag
Motion om återinförande av medborgarstämmor28 dag
Fråga ställd till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ann-Margreth Olsson om brandskydd på äldreboenden34 dag
Reservationer till kommunstyrelsen 11 januari 201738 dag
Pressmeddelande om KS 11 januari 201741 dag
Möte på Nyvångsskolan om flyktingboendena i Dalby42 dag
Överklagan av delegering till KSAU att besluta över byggande av flyktingbostäder48 dag
Dialog med Dalbyborna53 dag
Motion om införande av mångkulturellt bokslut63 dag
Liberalerna försöker desperat profilera sig72 dag
Reservationer till kommunstyrelsen 7 december74 dag
Pressmeddelande om kommunstyrelsens möte 7 december.76 dag
Motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter118 dag
Fråga ställd till socialnämndens ordförande Peter Fransson (S) om stöd till hemvändande jihadister120 dag
Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism120 dag
Badhusplanen ”stannade av”, sedan dödades den152 dag
Badhusplanerna för Dalby begravs i tysthet161 dag
Hur ska ska Lunds kommun spara 72 miljoner?171 dag
Interpellation om kommande förändringar i ersättningssystemen för mottagande av ensamkommande barn, ställd till komm196 dag
Rädda medborgarförslagen!246 dag
SD: budget för Lunds kommun, inför budget-KF 15-16 juni258 dag
Reservation till KS 30 maj, rörande ”Sverigeförhandlingen”266 dag
SD Lund polisanmäler tjänsteman för tjänstefel272 dag
SD:s budget för Lunds kommun 2017-2019274 dag
Motion: Bygg vackert i Lund285 dag
Pressmeddelande om Idalaskolan och Mårtenskolan299 dag
Fråga till Anders Almgren (S) till KF 28 april301 dag
Vad de tre domarna från Förvaltningsrätten betyder, domarna för nedladdning305 dag
Björn Söder höll föredrag om utrikespolitik i Lund306 dag
Interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Björn Abelsson rörande konsekvenserna av Förvaltningsrätten i314 dag
SD Lund vann - domstolen upphäver KFs beslut om att bryta mot PBL315 dag
Sluta blunda för verkligheten!320 dag
Pressmeddelande om två nya motioner328 dag
Motion om betyg från årskurs fyra i grundskolan328 dag
Motion om högkostnadsskydd för resor till och från korttidsboenden.328 dag
Nu behövs det nya tag mot tiggeriet333 dag
Motion om åtgärder mot tiggeri och bedrägeriverksamhet342 dag
Vad som hände på kommunstyrelsen 2 mars347 dag
Motion om karriärmöjligheter för sjuk- och undersköterskor362 dag
Anförande om avtal om ”ensamkommande barn” av Hans-Olof Andersson på KF 25 februari 2016362 dag
Fråga till Socialnämndens ordförande Peter Fransson på KF 25 februari364 dag

Bravo, någon, som för 27 dagar sedan avvarade 333 klöver medelst bank! En förebild för oss alla.

Nästa händelse:

Premiär: "Alla vi barn från filmerna"

7 dagar kvar

… och därefter:
Sommartid / intensivblatteterror
32 dagar kvar

[visa alla]