1 Bitcoin = 11.313 kr

Nyheter från SD - Lund

Du visar nu de senaste nyheterna från enbart källan SD - Lund. Trettiodagarstrend beträffande positiva röster: 84 %. Aktuell position i topplistan: 144 av 731.

Rubrik Ålder ▼
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2017- 04-26: ändrad inställning rörande kulturcheck 13 tim
Poppis: Nu stängs äntligen boendet för ”ensamkommande barn” på Sularpsfarmen8 dag
Peter Lundgren besökte SD Lund8 dag
Det som hände i Stockholm får aldrig hända igen15 dag
Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet i21 dag
Interpellation ställd till Kommunstyrelsen ordförande Anders Almgren, angående inkommit brev från Jernhusen rörande22 dag
Motion om att Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central.22 dag
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Lund 2017-03-15:42 dag
Märklig ursäkt om våldtäktsfallet utskickad från BSN Lunds stads förvaltning43 dag
När börjar de styrande politikernas värdegrundsarbete?47 dag
Pressmeddelande om motion om särbegåvade elever48 dag
Motion om handlingsplan för särbegåvade elever48 dag
Lund ska ta emot över tusen asylinvandrare 201750 dag
Pressmeddelande om kommunstyrelsen 1 mars 201756 dag
Ge Lunds nya stadsdelar unika, levande formspråk60 dag
Bengt Malmberg ny ordförande för SD Lund74 dag
Interpellation ställd till Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger angående genomförandet av ”Strategi för hållb77 dag
Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund om KS-mötet84 dag
Reservation till Lunds kommunfullmäktige, sammanträde 26 januari  2017, ärende 13 ”Ny kommunikationsplattform för Lu85 dag
Pressmeddelande 2017-01-25 om motion om återinförande av medborgarstämmor91 dag
Motion om återinförande av medborgarstämmor92 dag
Fråga ställd till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ann-Margreth Olsson om brandskydd på äldreboenden98 dag
Reservationer till kommunstyrelsen 11 januari 2017102 dag
Pressmeddelande om KS 11 januari 2017105 dag
Möte på Nyvångsskolan om flyktingboendena i Dalby106 dag
Överklagan av delegering till KSAU att besluta över byggande av flyktingbostäder112 dag
Dialog med Dalbyborna117 dag
Motion om införande av mångkulturellt bokslut127 dag
Liberalerna försöker desperat profilera sig136 dag
Reservationer till kommunstyrelsen 7 december138 dag
Pressmeddelande om kommunstyrelsens möte 7 december.140 dag
Motion om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter182 dag
Fråga ställd till socialnämndens ordförande Peter Fransson (S) om stöd till hemvändande jihadister184 dag
Debattartikel: Det får inte finnas någon risk att kommunala medel går till terrorism184 dag
Badhusplanen ”stannade av”, sedan dödades den216 dag
Badhusplanerna för Dalby begravs i tysthet225 dag
Hur ska ska Lunds kommun spara 72 miljoner?235 dag
Interpellation om kommande förändringar i ersättningssystemen för mottagande av ensamkommande barn, ställd till komm261 dag
Rädda medborgarförslagen!311 dag
SD: budget för Lunds kommun, inför budget-KF 15-16 juni322 dag
Reservation till KS 30 maj, rörande ”Sverigeförhandlingen”330 dag
SD Lund polisanmäler tjänsteman för tjänstefel337 dag
SD:s budget för Lunds kommun 2017-2019338 dag
Motion: Bygg vackert i Lund350 dag
Pressmeddelande om Idalaskolan och Mårtenskolan364 dag

Nästa händelse:

Första maj

4 dagar kvar

… och därefter:
Demonstration i Falun
4 dagar kvar

[visa alla]